Společenská odpovědnost

Zaměřujeme se na výrobu materiálů pro zmírnění budoucích dopadů na životní prostředí. Trvale usilujeme o minimalizaci negativních dopadů výrobní činnosti na život lidí. Cítíme odpovědnost za ekologickou situaci naší lokality, kde již 160 let probíhá chemická výroba. Ochrana životního prostředí a bezpečnosti práce se ve SPOLCHEMII promítá do všech činností v běžné pracovní rutině. Procesy zajišťující chod společnosti probíhají v rámci certifikací a úkolem všech zaměstnanců je hledat řešení vedoucí k jejich zlepšení. Největší investicí v moderní historii je nová membránová elektrolýza. V druhé polovině roku 2016 nahradí současnou rtuťovou elektrolýzu, jejíž provoz ukončíme na rozdíl od mnoha jiných firem o rok dříve, než vyžaduje evropská legislativa. Dojde k zajištění dlouhodobé udržitelnosti našeho podnikání a stavu zaměstnanosti v ústeckém kraji.

Dokumenty udržitelnosti

V oblasti výroby vyvíjíme a produkujeme ekologicky šetrné výrobky. Používáme moderní technologie výroby (nová a patentovaná výroba epichlorhydrinu), využíváme obnovitelných zdrojů (glycerin), snižujeme uhlíkovou stopu (redukce emisí skleníkových plynů), efektivně hospodaříme se surovinami a energiemi a dbáme na snížení rizik pro lidské zdraví.

Naše zásady jsou shrnuty v Politice jakosti, Politice bezpečnosti a ochrany zdraví, Politice prevence závažné havárie a Environmentální politice.

  • ZDE  si můžete přečíst naše Politiky a zásady, získat informace o systému jakosti, ochraně životního prostředí a bezpečnosti a prohlédnout související certifikáty

Prostřednictvím členství ve Svazu chemického průmyslu ČR se stal Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. jednou z prvních společností, která se přihlásila k plnění principů aktivity Responsible Care – Odpovědné chování v chemii.

Díky vlastním inovacím, jež stojí na dlouhodobé zkušenosti v chemii, jsme jako první společnost na světě získali EPD (Environmental Product Declaration) certifikát pro výrobu epoxidové pryskyřice a epichlorhydrinu z glycerínu. Našimi výrobky CHS- EPOXY® G 520/EnviPOXY® 520 , CHS-EPOXY® G 525/EnviPOXY® 525, CHS-EPOXY® G 530/EnviPOXY® 530 – GREEN EPOXY a epichlorhydrin-G snížíme ročně světovou uhlíkovou stopu o statisíce kilogramů CO2.

Ekologie a bezpečnost

Naším cílem je omezení negativních vlivů vlastní průmyslové činnosti na životní prostředí. Díky mnoha technickým opatřením napomáháme ke zlepšení a zkvalitnění prostředí uvnitř i vně našeho závodu. Naše výsledky shrnujeme každoročně ve Zprávě o životním prostředí.

1 t CHS-EPOXY G® ušetří

Naše hodnoty

Společně zlepšujeme kvalitu života lidí prostřednictvím inovativní chemie.

  • Inovace: Trvale prohlubujeme a rozšiřujeme naše znalosti a dovednosti. Usilujeme o vývoj nových produktů a technologií a stále zlepšujeme pracovní postupy.
  • Orientace na zákazníka: Jsme vnímaví k našim zákazníkům, reagujeme pružně a plníme naše závazky tak, aby s námi zůstali a doporučovali nás svým obchodním partnerům.
  • Odbornost: Jsme hrdí na naše dlouhodobě budované technické dovednosti spojující hlubokou znalost chemie a kvalitu odvedené práce.
  • Spoluodpovědnost: Aktivně se zapojujeme do hledání řešení, bereme na sebe odpovědnost za přijatá rozhodnutí a za dosažení výsledků, ke kterým jsme se zavázali. Uvědomujeme si svou odpovědnost při prevenci havárií i ochraně životního prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel města.
  • Týmová spolupráce: Vážíme si našich kolegyň a kolegů. Táhneme za jeden provaz a děláme vše proto, abychom byli důvěryhodným partnerem pro naše zákazníky, dodavatele a veřejnost.

Komunity/Vztahy s okolím

Ve strategii odpovědného podnikání se zaměřujeme také na sociální a environmentální hlediska. Spolu s rozvojem vztahů se zákazníky a obchodními partnery je pro nás v rámci podnikatelských aktivit důležité otevřené podnikatelské chování vůči regionu. Zástupci managementu společnosti jsou členy odborných komisí Rady ústeckého kraje.

SPOLCHEMIE je jako jeden z předních zaměstnavatelů v regionu také významným partnerem řady sociálních, kulturních, vzdělávacích i sportovních aktivit v regionu.

Spolu s dlouhodobou spoluprací s Ústeckým krajem s cílem zlepšení životního prostředí, zaměstnanosti, zdravotnictví a sociální sféry, vzdělávání, sportu, kultury, společenského života i podpory podnikání se v rámci otevřenosti od samotného počátku konání hlásíme k přispění v pořádání největšího sportovního svátku, kterým je Ústecký půlmaraton.

Společnost ve svých aktivitách nezapomíná ani na své bývalé zaměstnance z řad seniorů, kterým vedle pravidelného finančního příspěvku na činnost jejich klubu pomáhá s organizací řady akcí.

Podívejte se do našeho areálu prostřednictvím webové kamery.

Menu