Společenská odpovědnost

Zaměřujeme se na výrobu materiálů pro zmírnění budoucích dopadů na životní prostředí. Trvale usilujeme o minimalizaci negativních dopadů výrobní činnosti na život lidí. Cítíme odpovědnost za ekologickou situaci naší lokality, kde již přes 160 let probíhá chemická výroba. Ochrana životního prostředí a bezpečnosti práce se ve SPOLCHEMII promítá do všech činností v běžné pracovní rutině. Procesy zajišťující chod společnosti probíhají v rámci certifikací a úkolem všech zaměstnanců je hledat řešení vedoucí k jejich zlepšení. Největší investicí v moderní historii je nová membránová elektrolýza spuštěná začátkem roku 2017. Tím jsme zajistili dlouhodobou udržitelnost našeho podnikání a stavu zaměstnanosti v ústeckém kraji.

Dokumenty udržitelnosti

V oblasti výroby vyvíjíme a produkujeme ekologicky šetrné výrobky. Používáme moderní technologie výroby (nová a patentovaná výroba epichlorhydrinu), využíváme obnovitelných zdrojů (glycerin), snižujeme uhlíkovou stopu (redukce emisí skleníkových plynů), efektivně hospodaříme se surovinami a energiemi a dbáme na snížení rizik pro lidské zdraví.

Naše zásady jsou shrnuty v Politice jakosti, Politice bezpečnosti a ochrany zdraví, Politice prevence závažné havárie a Environmentální politice.

  • ZDE  si můžete přečíst naše Politiky a zásady, získat informace o systému jakosti, ochraně životního prostředí a bezpečnosti a prohlédnout související certifikáty

Prostřednictvím členství ve Svazu chemického průmyslu ČR se stal Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. jednou z prvních společností, která se přihlásila k plnění principů aktivity Responsible Care – Odpovědné chování v chemii.

Po rozsáhlé analýze CSR procesů získala Spolchemie v srpnu 2017 ZLATOU MEDALI v systému EcoVadis CSR Rating system. Tímto oceněním se zařadila mezi top 5% firem hodnocených  systému EcoVadis.

Díky vlastním inovacím, jež stojí na dlouhodobé zkušenosti v chemii, jsme jako první společnost na světě získali EPD (Environmental Product Declaration) certifikát pro výrobu epoxidové pryskyřice a epichlorhydrinu z glycerínu. Našimi výrobky CHS- EPOXY® G 520/EnviPOXY® 520 , CHS-EPOXY® G 525/EnviPOXY® 525, CHS-EPOXY® G 530/EnviPOXY® 530 – GREEN EPOXY a epichlorhydrin-G snížíme ročně světovou uhlíkovou stopu o statisíce kilogramů CO2.

Ekologie a bezpečnost

Naším cílem je omezení negativních vlivů vlastní průmyslové činnosti na životní prostředí. Díky mnoha technickým opatřením napomáháme ke zlepšení a zkvalitnění prostředí uvnitř i vně našeho závodu. Naše výsledky shrnujeme každoročně ve Zprávě o životním prostředí.

1 t CHS-EPOXY G® ušetří

Naše hodnoty

Společně zlepšujeme kvalitu života lidí prostřednictvím inovativní chemie.

  • Inovace: Trvale prohlubujeme a rozšiřujeme naše znalosti a dovednosti. Usilujeme o vývoj nových produktů a technologií a stále zlepšujeme pracovní postupy.
  • Orientace na zákazníka: Jsme vnímaví k našim zákazníkům, reagujeme pružně a plníme naše závazky tak, aby s námi zůstali a doporučovali nás svým obchodním partnerům.
  • Odbornost: Jsme hrdí na naše dlouhodobě budované technické dovednosti spojující hlubokou znalost chemie a kvalitu odvedené práce.
  • Spoluodpovědnost: Aktivně se zapojujeme do hledání řešení, bereme na sebe odpovědnost za přijatá rozhodnutí a za dosažení výsledků, ke kterým jsme se zavázali. Uvědomujeme si svou odpovědnost při prevenci havárií i ochraně životního prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel města.
  • Týmová spolupráce: Vážíme si našich kolegyň a kolegů. Táhneme za jeden provaz a děláme vše proto, abychom byli důvěryhodným partnerem pro naše zákazníky, dodavatele a veřejnost.

Komunity/Vztahy s okolím

Ve strategii odpovědného podnikání se zaměřujeme také na sociální a environmentální hlediska. Spolu s rozvojem vztahů se zákazníky a obchodními partnery je pro nás v rámci podnikatelských aktivit důležité otevřené podnikatelské chování vůči regionu. Zástupci managementu společnosti jsou členy odborných komisí Rady ústeckého kraje.

Program minigrantů od SPOLCHEMIE nabízí otevřenou formou finanční podporu aktivit občanů na Ústecku. O minigrant může zažádat občan, organizace i zaměstnanec společnosti prostřednictvím našeho webu "Minigranty od Spolchemie".

Spolu s dlouhodobou spoluprací s Ústeckým krajem s cílem zlepšení životního prostředí, zaměstnanosti, zdravotnictví a sociální sféry, vzdělávání, sportu, kultury, společenského života i podpory podnikání se v rámci otevřenosti od samotného počátku konání Ústeckého půlmaratonu, jehož traba probíhá přímo naší továrnou. Jsme hrdým partnerem Ústeckého Půlmaratonu, generálním partnerem "Závodu v handbike" pro postižené sportovce a také naši zaměstnanci se aktivně zapojují do závodu i se svými rodinami.

Společnost ve svých aktivitách nezapomíná ani na své bývalé zaměstnance z řad seniorů, kterým vedle pravidelného finančního příspěvku na činnost jejich klubu pomáhá s organizací řady akcí.

Podívejte se do našeho areálu prostřednictvím webové kamery

Menu