Vítáme Vás na stránkách personálního oddělení Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (Spolek). V naší Kariéře naleznete aktuální informace nejen o možnosti Vašeho uplatnění v podniku ale i o personální politice.

Spolek patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu a uvědomuje si, že personální strategie a řízení lidských zdrojů vytváří obraz o celé společnosti. To je důvod, proč zásadní část našich aktivit zaměřujeme na péči o zaměstnance.

Mezi základní priority patří dodržování bezpečnostních pravidel a ochrany zdraví zaměstnanců. Předcházení rizikům na pracovišti je základem bezpečnosti každé firmy, proto i všichni naši zaměstnanci jsou odpovědni za dodržování zásad politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Uvědomujeme si, že kvalifikovaní zaměstnanci jsou klíčem ke kvalitnímu chodu celé společnosti, proto jedním z našich hlavních cílů je stabilizace zaměstnanců, jejich motivace k podání maximálních pracovních výkonů a zajištění osobního a kariérního rozvoje. V rámci profesního rozvoje zaměstnanců podporujeme neustálé zlepšování jejich dovedností a odborných znalostí především v těchto oblastech:

  • jazykové kurzy se zaměřením na anglický jazyk
  • kurzy osobnostních dovedností
  • kurzy manažerských dovedností
  • školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • školení v oblasti provozních znalostí a dovedností
  • jiná zákonná a odborná školení

Kontakt:

Bc. Jana Hlávková
Tel: +420 477 163 107
E-mail: hlavkova@cssas.cz

Petra Rollingerová
Tel: +420 477 162 270
E-mail: rollingerova@cssas.cz

Mob. tel.: +420 730 587 664

Menu