Výběrová řízení

Datum Čas Název výběrového řízení Stav Akce
12.07.2017 12:00 Likvidace zásobníků v objektu 5316 Probíhá
14.07.2017 15:00 Dmychadlo pro pneumatickou aeraci odpadních vod v aktivačních nádržích Probíhá
14.07.2017 15:00 Míchací tryska Probíhá
21.07.2017 15:00 GO potrubních tras na propylén v provoze Epitetra Probíhá
21.07.2017 18:00 Rozšíření kapacity zásobníkového pole H2SO4 Probíhá
23.07.2017 15:00 Likvidace hmotného,nemovitého majetku na rozvodně T100 Klíše Probíhá
23.07.2017 15:30 AKU ručně vedený vysokozvižný vozík Probíhá
23.07.2017 15:30 Obnova polní instrumentace (M+R) Čistírny odpadních vod (1.etapa) Probíhá
23.07.2017 17:30 GO vodíkové kotelny Probíhá
24.07.2017 09:40 Pojistný pružinový ventil typ KSE DN 50/80, PN 16 Připravuje se
24.07.2017 18:00 Dodávka a výměna vypínače vysokého napětí v trafostanici TS 205,vývod na transformátor T2(T3) Probíhá
24.07.2017 18:00 Dodávka a výměna nízkonapěťového vypínače v trafostanici TS 207 Probíhá
24.07.2017 18:30 Spalovna - GO Eka parního kotle,membránové stěny a parního kotle Probíhá
02.08.2017 16:00 GO mostu V40 Probíhá
03.08.2017 15:00 Demontáž výrobního zařízení v provoze Žíravé louhy Probíhá
06.09.2017 15:30 Odfiltrování H2SO4 Probíhá
 
Legenda
Datum, Čas Datum a čas ukončení aukčního kola
Akce
po kliknutí na ikonu se zobrazí pozvánka k výběrovému řízení
po kliknutí na ikonu se zobrazí žádost o účast ve výběrovém řízení
Menu