news-h1.png, 1 kB

Novinky

ÚSTÍ NAD LABEM - V souvislosti s epidemií nemoci Covid-19 (koronavir) přijímá soubor preventivních bezpečnostních opatření i přední česká chemička a významný tuzemský exportér SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.

Ústecké SPOLCHEMII se dále daří zlepšovat svůj environmentální profil. Například emise do ovzduší v případě těžkých kovů (především rtuti) a anorganických sloučenin chloru zaznamenaly vloni pětinásobný meziroční pokles a klesly prakticky k nule díky úspěšnému spuštění ekologické membránové elektrolýzy a zastavení používání rtuti ve výrobě.

Naše firma oslaví v sobotu 15.června zaměstnanecký rodinný den v ústecké Zoo. Navíc jsme adoptovali letos v lednu narozené zebří hříbátko a naši zaměstnanci pro malou zebru budou v sobotu vybírat i jméno. V rámci této akce je zoo otevřena i veřejnosti, pro kterou jsme si ve spolupráci se zoo připravili dárek - všechny děti budou totiž mít po celý den poloviční vstupné.

Snižování zátěží pro životní prostředí, zvyšování bezpečnosti, finanční podpora aktivit města a podpora projektu na ekologický vodíkový pohon pro městskou dopravu - to jsou vybrané hlavní body z podepsaného memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a SPOLCHEMIÍ - Spolkem pro chemickou a hutní výrobu.

Již je to 120 let, kdy v květnu roku 1899, byla ve SPOLCHEMII - Spolku pro chemickou a hutní výrobu spuštěna první elektrochemická výroba hydroxidů.

Další peníze rozdělovala ústecká SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu zajímavým městským i regionálním projektům v rámci 1. letošního kola svých minigrantů.

Menu