news-h1.png, 1 kB

Novinky

SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu patří ve svém působišti k těm společensky nejvíce zodpovědným firmám. Vyplývá to z ocenění, kterého se tomuto přednímu evropskému výrobci syntetických pryskyřic dostalo v letošním ročníku soutěže pořádané Ústeckým krajem a krajskou Hospodářskou a sociální radou.

Podpisem smlouvy o vzájemném partnerství potvrdily své odhodlání spolupracovat Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a významná česká chemička SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Ústecká firma tak například bude se školou spolupracovat na podpoře jejích vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit, nabídne studentům možnost odborných stáží či využití stipendijních a trainee programů. Smlouvu v Praze podepsal rektor VŠCHT Karel Melzoch a generální ředitel SPOLCHEMIE Daniel Tamchyna.

Nejvyšší možné ocenění “Gold medal” získala SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu v systému EcoVadis, mezinárodním nezávislém hodnocení společenské zodpovědnosti firem (CSR). Po dva měsíce trvající analýze jednadvaceti tématických okruhů jsme dosáhli hodnocení, díky kterému jsme se zařadili mezi špičku, do které se dostane jen 5% společností z tisícovek hodnocených firem.

Menu