news-h1.png, 1 kB

Novinky

Ústecké SPOLCHEMII se dále daří zlepšovat svůj environmentální profil. Například emise do ovzduší v případě těžkých kovů (především rtuti) a anorganických sloučenin chloru zaznamenaly vloni pětinásobný meziroční pokles a klesly prakticky k nule díky úspěšnému spuštění ekologické membránové elektrolýzy a zastavení používání rtuti ve výrobě.

Zlepšení vzájemné informovanosti a komunikace s ohledem především na zlepšování životního prostředí a bezpečnosti mělo za cíl vůbec první zasedání tzv. bezpečnostního a enviromentálního grémia, které se minulý čtvrtek uskutečnilo v sídle SPOLCHEMIE - Spolku pro chemickou a hutní výrobu.

SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu každoročně již řadu let vydává výroční zprávu o svém vlivu na životního prostředí a stavu jeho ochrany. V souladu s principy otevřené komunikace s okolím, včetně veřejnosti, ke kterému jsme se dobrovolně rozhodli v souladu s požadavky normy ISO 14001 (EMS), tak podáváme souhrnný přehled o stavu environmentálního profilu společností sdružených ve skupině Spolchemie.

Menu