news-h1.png, 1 kB

Novinky

Snižování zátěží pro životní prostředí, zvyšování bezpečnosti, finanční podpora aktivit města a podpora projektu na ekologický vodíkový pohon pro městskou dopravu - to jsou vybrané hlavní body z podepsaného memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a SPOLCHEMIÍ - Spolkem pro chemickou a hutní výrobu.

Menu