news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

"Za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana převzal výkonný ředitel pro provoz a obchod Spolku pro chemickou a hutní výrobu Martin Procházka pro firmu ocenění největšího exportéra kraje. V rámci prestižní celostátní soutěže obsadila ústecká chemička již po třetí za sebou první příčku, spolu s tím se umístila jako 19. v kategorii objem exportu 1993 – 2012 a na 20. místě v nárůstu exportu 2011 – 2012."

Navzdory složitému tržnímu prostředí dosáhla společnost v roce 2012 tržeb ve výši 4 393 milionů korun, což je hodnota o osm procent nižší oproti plánu. Společnost vykázala za uplynulý rok ztrátu ve výši 175 milionů korun a kladnou hodnotu ukazatele EBITDA ve výši 118 milionů korun. Konsolidovaný výsledek celé skupiny představuje ztrátu 191 milionů korun při tržbách 5 455 milionů korun. Vygenerovaná EBITDA skupiny činila 258 milionů korun.

Představenstvo společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s svolává tímto mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 14.3.2011.

Menu