news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

SPOLCHEMIE děkuje obchodním partnerům a návštěvníkům, kteří nás ve dnech 6.-8.11.2018 osobně navštívili na stánku Open fóra veletrhu Composites Europe ve Stuttgartu.

SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu patří ve svém působišti k těm společensky nejvíce zodpovědným firmám. Vyplývá to z ocenění, kterého se tomuto přednímu evropskému výrobci syntetických pryskyřic dostalo v letošním ročníku soutěže pořádané Ústeckým krajem a krajskou Hospodářskou a sociální radou.

Rozsáhlé cvičení se zapojením všech složek Integrovaného záchranného systému se již tento čtvrtek v dopoledních hodinách uskuteční v areálu ústecké SPOLCHEMIE - Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Cvičení si klade za cíl prověřit schopnost reakce záchranných složek včetně hasičů, policie, zdravotníků a součinnost jak havarijního štábu firmy, tak i krizového štábu ústeckého magistrátu a kraje.

Ústecká SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu se letos poprvé v historii účastní jednoho z největších světových veletrhů kompozitů - Composites Europe. Chemička zde bude prezentovat své speciální systémy pro kompozity a zvláštní místo v její prezentaci zaujme unikátní pryskyřice EnviPOXY s 28 % biouhlíku.

Na pozvání generálního ředitele ústeckého Spolku pro chemickou a hutní výrobu (SPOLCHEMIE) Daniela Tamchyny se hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček seznámil s nejmodernější výrobou chloru a hydroxidů v provoze membránové elektrolýzy. Její výstavbu dokončila firma vloni s nákladem dvě miliardy korun za použití nejmodernější čínské technologie.

Menu