news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné


1. 10. 2020

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné [ 1. 10. 2020 ]

Vážení akcionáři,

Společnost tímto oznamuje, že dne 1. 10. 2020 byly listinné akcie emitované Společností a nepředložené k výměně z titulu rozhodnutí o snížení základního kapitálu, které učinila valná hromada Společnosti dne 20.12.2019, prohlášeny představenstvem za neplatné, v souladu s §538 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech.

Bližší specifikace zneplatněných akcií s uvedením jejich číselného označení zde.Back to News
Menu