news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

První dezinfekce ze Spolchemie míří potřebným


7. 4. 2020

První dezinfekce ze Spolchemie míří potřebným


První tisíce litrů lihové dezinfekce Anticovid vyráběné ve SPOLCHEMII - Spolku pro chemickou a hutní výrobu ze skupiny Kaprain zamíří již tento týden k těm nejvíce potřebným v celém ústeckém regionu. Tato významná domácí chemička získala v rámci stavu nouze od ministerstva zdravotnictví výjimku na výrobu nedostatkové dezinfekce a ihned po získání lihu od externího dodavatele operativně zareagovala výrobou 24.000 litrů Anticovidu. “Naši dezinfekci jsme neprodleně nabídli těm nejvíce potřebným v první linii - úřadům, obcím, sociálním a zdravotním zařízením v celém ústeckém regionu. Řada z nich projevila zájem a první dezinfekce bude expedována již tento týden,” vysvětlil generální ředitel firmy Daniel Tamchyna.


Prvních 900 litrů si tak již v úterý převezme ústecký magistrát. Ten ji bude následně distribuovat ze svého zvláštního výdejního místa nejen obcím s rozšířenou působností a městským obvodům, ale také svým organizacím a zařízením a pro zajímavost i třeba skautům-dobrovolníkům, kteří zajišťují nákupy pro ústecké seniory a lidi v karanténě. Dodávku 10.000 litrů pro Ústecký kraj aktuálně plníme do menších kanystrů a kraj si ji převezme zřejmě počátkem příštího týdne. 


Anticovid nabízíme v 900 litrových IBC kontejnerech a dle dostupnosti i ve třech nebo pěti litrových kanystrech. V těžké situaci, které všichni společně čelíme, bereme jako přirozené, že Anticovid dodáváme pouze za čistě výrobní náklady. V případě pokračujícího zájmu či potřeby jsme navíc schopni Anticovid vyrábět i nadále.


Lihová dezinfekce Anticovid ale není jediným naším příspěvkem v boji proti koronaviru. V ČR jsme jediným výrobcem chloru, který tvoří základ pro dezinfekční prostředky na bázi chlornanu sodného. Ten je v nižších koncentracích jedním z nejrozšířenějších přípravků používaných k sanitaci prostor. 


Výzkumníci z naší vlastní dceřiné firmy Synpo navíc pomohli vyvinout speciální ochranné roušky fungujících na principu tzv. fotoaktivního barviva. Jejich uvedení do výroby realizuje firma Inotex, která takto speciální tkaninu vyrábí pro další zpracování na roušky. Unikátní vynález spočívá ve speciálním fotoaktivním barvivu na bázi ftalocyaninu, které po ozáření běžným denním světlem i z běžných zdrojů světla krátkodobě generuje reaktivní formy kyslíku. Tím jsou tyto ústenky chráněny před nežádoucími polutanty.  Z přibližně kilogramu barviva se vyrobí kilometr látek, umožňující ušití 40.000 ochranných roušek.  

 


Back to News
Menu