news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

SPOLCHEMIE a životní prostředí: Emise těžkých kovů a chloru téměř na nule


2. 7. 2019

Ústecké SPOLCHEMII se dále daří zlepšovat svůj environmentální profil. Například emise do ovzduší v případě těžkých kovů (především rtuti) a anorganických sloučenin chloru zaznamenaly vloni pětinásobný meziroční pokles a klesly prakticky k nule díky úspěšnému spuštění ekologické membránové elektrolýzy a zastavení používání rtuti ve výrobě.

Z hlediska hodnocení environmentálního profilu, který vypovídá o celkovém dopadu výroby na životní prostředí ve vztahu k objemu celkové produkce, dosáhla firma ve většině sledovaných parametrů meziročně zlepšení a v dlouhodobém horizontu se jí daří dopady buďto snižovat, anebo alespoň udržovat na přibližně konstantní úrovni. Tyto skutečnosti vyplývají z nově zveřejněné zprávy o hodnocení dopadů na životní prostředí v roce 2018, kterou SPOLCHEMIE každoročně zveřejňuje na svých webových stránkách.

Z hlediska bilančních hodnot zaznamenala firma v ochraně ovzduší mírné zhoršení oproti rekordně nízkému předloňskému roku, a to zhruba na úroveň roku 2016. Šlo o meziroční zvýšení množstvíemisí o přibližně 20 %, především u oxidů dusíku. Paradoxně bylo toto navýšení způsobeno vykazováním emisí (podle legislativy) ze spalování ekologicky čistého vodíku z membránové elektrolýzy. V této souvislosti stojí za zmínku, že letos bylo podepsáno memorandum a vznikla pracovní skupina, která řeší využití právě tohoto vodíku v ústecké MHD. 

Navzdory vyšší výrobě spotřeba energie klesala

Celková spotřeba energie je v chemické výrobě závislá na celkovém objemu výroby. I přes významné navýšení výroby došlo v roce 2018 k zásadnímu poklesu spotřeby energie, a to o plných 9 %. Pokračoval tak trend předchozích let, v loňském roce se naplno projevil pozitivní dopad nové a energeticky úsporné membránové elektrolýzy.Investice do bezpečnosti i životního prostředí

Firma nadále investuje do zlepšování bezpečnosti, havarijní prevence i ochrany životního prostředí. V loňském roce se tak například modernizoval řídicí systém provozu Epispol, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochraně ovzduší. V oblasti havarijní prevence pak podnik realizoval nová opatření ke zvýšení ochrany okolí pro případ úniku chloru a také zvýšil kvalitu monitoringu úniku nebezpečných látek.

SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., je přední evropský výrobce umělých pryskyřic, hydroxidů a inovativních chlorovaných derivátů. Dlouhodobý úspěch a stabilita SPOLCHEMIE stojí na plně integrované výrobě, inovacích, vlastním výzkumu a vývoji, díky nimž společnost vlastní řadu patentů a certifikátů. Jako první na světě SPOLCHEMIE získala mezinárodní environmentální EPD certifikát pro epoxidové pryskyřice.

Tradice chemického průmyslu v Ústeckém kraji vznikla před více než 160 lety právě založením SPOLCHEMIE, která se od té doby stala stálou a přínosnou součástí života lidí v regionu. S téměř 900 zaměstnanci je jedním z nejvýznamnějších regionálních zaměstnavatelů a zároveň i domácích exportérů. Provozy SPOLCHEMIE se v posledních letech dočkaly významných investic i modernizace. Potvrzuje to i fakt, že přes 90 % jejích současných výrobních zařízení bylo uvedeno do provozu po roce 2000.Back to News
Menu