news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

SPOLCHEMIE hostila první bezpečnostní výbor


25. 6. 2019

Zlepšení vzájemné informovanosti a komunikace s ohledem především na zlepšování životního prostředí a bezpečnosti mělo za cíl vůbec první zasedání tzv. bezpečnostního a enviromentálního grémia, které se minulý čtvrtek uskutečnilo v sídle SPOLCHEMIE - Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Jednání svolala ústecká chemička na základě dřívějšího příslibu a domluvy s vedením města i kraje. “Zástupce města, kraje i složek Integrovaného záchranného systému chceme včas a detailně informovat o zlepšeních, která se nám daří v obou oblastech dosahovat. A také jim představit naše nové rozvojové projekty, které výrazným způsobem v mnoha ohledech sníží možná bezpečnostní rizika spjatá s naší výrobou, včetně dalšího snížení množství skladovaného chloru,” vysvětil hlavní smysl setkání generální ředitel společnosti Daniel Tamchyna.

Zástupci státní i místní samosprávy se seznámili s fungováním firmy i jejími plány do budoucna a také si v doprovodu vedení chemičky osobně prohlédli klíčová výrobní zařízení, včetně supermoderní membránové elektrolýzy. I díky jejímu spuštění se firmě podařilo prakticky na nulu snížit emise těžkých kovů a anorganických sloučenin chloru. “Náš podnik je jednou z nejdéle fungujících chemiček na světě a v Ústí fungujeme již 163 let. I přestože náš areál stál historicky daleko za městem, rozvoj posledních desetiletí jej umístil do širšího městského centra. To sebou přináší přirozeně větší zodpovědnost a tlak nejen na zvyšování bezpečnosti i snižování dopadů na životní prostředí, ale například i na zodpovědnou výstavbu v okolí, která nebude možná rizika dále zvyšovat,” zdůraznil Daniel Tamchyna.

Setkání, která se budou v budoucnu opakovat,  se vedle zástupců SPOLCHEMIE zúčastnil ústecký primátor Petr Nedvědický, starostka Ústí nad Labem město Hana Štrymplová, místostarosta Trmic Tomáš Kupec, zástupci republikové i městské policie, hasičů, představitelé odborů životního prostředí a České inspekce životního prostředí i vedoucí krizového řízení krajského úřadu.Back to News
Menu