news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

Elektrolýza slaví ve SPOLCHEMII 120 let


20. 5. 2019

Již je to 120 let, kdy v květnu roku 1899, byla ve SPOLCHEMII – Spolku pro chemickou a hutní výrobu spuštěna první elektrochemická výroba hydroxidů. Spuštěním tzv. zvonové elektrolýzy byla tehdy zahájena do dnešního dne trvající etapa soběstačnosti v historii firmy. Elektrolýza je totiž klíčovým provozem zajišťujícím základní suroviny pro další výrobu firmy, zejména pak k výrobě epichlorhydrinu. Tato vertikální integrita výroby poskytuje ústecké firmě výraznou konkurenční výhodu, díky níž se  stala předním evropským a světovým výrobcem epoxidových pryskyřic.

Zvonová elektrolýza byla vyvinutá a patentovaná přímo vlastními podnikovými výzkumníky. Zajímavostí je, že její původní konstrukce byla provedena tak důmyslně, že po celou dobu jejího provozu jí nebylo potřeba měnit. Další předností této technologie byla i její jednoduchost. Výroba chloru a hydroxidů na ní byla ukončena až v roce 1936, kdy ji nahradila diafragmová a později amalgámová technologie. Provoz poslední rtuťové elektrolýzy, opět vlastní konstrukce, pak SPOLCHEMIE ukončila v roce 2017 úspěšným přechodem na novou membránovou elektrolýzu. Tu firma vybudovala nákladem zhruba dvou miliard korun a postavila ji v souladu s nejmodernějšími trendy v nejlepší možné kvalitě a nejbezpečnější dostupnou technologií.

Jako jediná firma v Evropě se ústecká chemička může nyní pyšnit souběžnou výrobou hydroxidu sodného a draselného.Back to News
Menu