news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

Informace o veřejné nedobrovolné dražbě akcií


7. 2. 2019
Představenstvo oznamuje konání nedobrovolné dražby akcií, která se uskuteční 26. března 2019. Veřejná dražba akcií se týká pouze těch akcionářů, kteří se doposud nedostavili k převzetí listinných akcií emitovaných po přeměně podoby akcií schválených valnou hromadou 17. srpna 2007. I ti si však mohou nové akcie převzít až do okamžiku zahájení dražby.  Zákonným předpokladem pro vydání nových akcií je povinnost sdělit identifikační údaje (jméno, bydliště a datum narození (u fyzických osob) nebo firmu, sídlo, identifikační číslo (u právnických osob), které budou vyznačeny na listinné akcie a zapsány do seznamu akcionářů) a také číslo bankovního účtu. Formulář k poskytnutí údajů do seznamu akcionářů ke stažení zde. 

Předmětem dražby nejsou  listinné akcie vydané ve formě na majitele, které si jejich majitelé již vyzvedli, a které již poté nepředložili k výměně za akcie znějící na jméno. 

Kontaktní spojení je akcie@spolchemie.cz  a v  pracovních dnech mezi 9 – 12 a 13 – 16 hod., taktéž telefonní číslo: +420 730 587 682 
Podrobné informace ke stažení zde   .


Back to News
Menu