news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

SPOLCHEMIE získala Cenu Ústeckého kraje za společenskou zodpovědnost


16. 10. 2018

SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu patří ve svém působišti k těm společensky nejvíce zodpovědným firmám. Vyplývá to z ocenění, kterého se tomuto přednímu evropskému výrobci syntetických pryskyřic dostalo v letošním ročníku soutěže pořádané Ústeckým krajem a krajskou Hospodářskou a sociální radou.

Z rukou náměstka hejtmana Ústeckého kraje Martina Kliky „Cenu Ústeckého kraje za společenskou zodpovědnost“ v kategorii podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců převzal personální ředitel Spolchemie Jan Chudoba. Ústecký kraj se pořádáním soutěže snaží ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k němu v oblasti sociální, životního prostředí i ekonomické nad rámec zákona a povinností. Tedy takové subjekty, které cítí spoluodpovědnost za město a kraj, v němž podnikají a nesou závazek dlouhodobé udržitelnosti a podpory rozvoje lokality. Porotce soutěže u Spolchemie zaujal mj. systém tzv. „minigrantů“.

„Cílem našich minigrantů je podpořit aktivní lidi z celého ústeckého regionu – ty, kteří dělají něco pro své okolí. Celá řada jich nezištně pomáhá svým sousedům, navštěvuje seniory, pořádá dětské sportovní aktivity, provozuje volnočasové kluby pro mládež, pečuje o historická místa a památky, provozuje amatérské divadlo a hudbu anebo se zaměřuje na pomoc ohroženým lidem. Tito lidé se prostě starají, aby se nám zde lépe žilo. Jde o jednotlivce i malé organizace, které by na velké částky z dotací nebo sponzorských darů nedosáhli. My tuto jejich snahu velmi oceňujeme a podporujeme, a právě proto jsme vytvořili zcela transparentní a extrémně jednoduchý program drobných finančních podpor. V loňském roce jsme takto v našem kraji podpořili celkem 32 projektů,“ okomentoval úspěch generální ředitel Daniel Tamchyna.

Do čtvrtého ročníku soutěže o Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost 2018 se přihlásilo celkem 43 subjektů. Podrobné hodnocení zahrnuje celkem 25 oblastí. Kromě tzv. CSR (Corporate Social Responsibility – společenská zodpovědnost firem) aktivit se hodnotily péče o zaměstnance, odborný růst, bezpečnost práce, rovnost příležitostí. Důležitými parametry v hodnocení jsou ekonomická udržitelnost, vlastní inovační aktivity a environmentální politika společnosti včetně snižování vlivu na životní prostředí či recyklace. Tedy oblastí, ve kterých se Spolchemii dlouhodobě daří dosahovat nadprůměrných výsledků.Back to News
Menu