news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

Ve SPOLCHEMII se ve čtvrtek dopoledne odehraje cvičení Integrovaného záchranného systému


19. 9. 2018

Rozsáhlé  cvičení se zapojením všech složek Integrovaného záchranného systému se již tento čtvrtek v dopoledních hodinách uskuteční v  areálu ústecké SPOLCHEMIE - Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Předmětem cvičení je reakce na simulovaný požár v průmyslovém objektu s následným výbuchem tlakové nádovy a taktéž simulovaným únikem čpavku do ovzduší.

Cvičení si klade za cíl prověřit schopnost reakce záchranných složek včetně hasičů, policie, zdravotníků a součinnost jak havarijního štábu firmy, tak i krizového štábu ústeckého magistrátu a kraje. Podobná cvičení, avšak v menším rozsahu, realizuje SPOLCHEMIE pravidelně, protože patří do souboru prevence a připravenosti opatření k vypořádání se s mimořádnými událostmi. Firma disponuje nejen vlastní hasičskou jednotkou, ale podmínkám chemického provozu odpovídá i pečlivé a kontinuální školení všech zaměstnanců, vybavení jejich pracovišť, účinné osobní ochranné prostředky, špičkové monitorovací a varovné systémy a samozřejmě i moderní technická opatření k minimalizaci potenciálních škod.

Vaše SpolchemieBack to News
Menu