news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

Hejtman si prohlédl nejmodernější provoz ve SPOLCHEMII


31. 7. 2018

Na pozvání generálního ředitele ústeckého Spolku pro chemickou a hutní výrobu (SPOLCHEMIE) Daniela Tamchyny se hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček seznámil s nejmodernější výrobou chloru a hydroxidů v provoze membránové elektrolýzy. Její výstavbu dokončila firma vloni s nákladem dvě miliardy korun za použití nejmodernější čínské technologie.

"Nový moderní provoz významně snížil ekologická rizika a představuje první článek vertikálně orientovaného výrobního řetězce, na jehož konci je výroba epoxidových pryskyřic," uvedl při setkání generální ředitel Daniel Tamchyna. Ten společně s finančním ředitelem Jaromírem Floriánem, výrobním ředitelem Janem Dlouhým a manažerem rozvoje Anorganika Pavlem Kubíčkem podrobně hejtmanovi představil historii, současnost i vize SPOLCHEMIE, která byla Ústí nad Labem založena v roce 1856 a je druhým nejdéle bez přerušení fungujícím chemickým podnikem v Evropě. Nová membránová elektrolýza zpracuje ročně takové množství chloridu sodného, které představuje stejnou spotřebu kuchyňské soli jako všichni obyvatelé celé České republiky.

Členové vedení SPOLCHEMIE hejtmanovi představili firmu jako významného zaměstnavatele a význačného exportéra. Firma má dnes 820 zaměstnanců a mzdy v roce 2017-2018 vzrostly u dělnických profesí o 19 % a u technických profesí o 14 procent. Chemička dnes vyváží své výrobky do 80 zemí všech kontinentů. Od roku 2000 bylo 90 % technologií modernizováno a nově vybudováno s náklady přibližně pět miliard korun.

"SPOLCHEMII vnímám jako firmu s dlouhou a bohatou tradicí, která byla a je významným partnerem pro krajské město. Dobrou zprávou také je, že firma prošla rozsáhlou modernizací, která přinesla snižování dopadů na životní prostředí a nové technologie s sebou nesou i nové bezpečnostní standardy. Vítám také spolupráci chemičky s vysokými školami, což ve svém výsledku posílí strategii firmy v oblasti výzkumu, vývoje a inovacích," zhodnotil postavení SPOLCHEMIE hejtman Oldřich Bubeníček.

Při prohlídce areálu chemičky měl hejtman možnost přesvědčit se i o sanaci starých ekologických zátěží a zejména si se zájmem prohlédl provoz membránové elektrolýzy, která nahradila amalgámovou technologii používající v minulosti rtuť. SPOLCHEMIE připravuje pro vyrovnání chlorové bilance nové technologie umožňující mnohem lepší řízení spotřeby chloru, což přinese další snížení rizik. "S naším městem i krajem jsme doslova spjatí a velmi nám záleží na tom, aby se informace k vedení i občanům kraje i města dostávaly co nejdříve a nejpřesněji. Dlouhodobě a výrazně snižujeme dopady naší činnosti na životní prostředí, podporujeme ústecký půlmaraton a rozdáváme formou minigrantů peníze zajímavým projektům," vyjmenoval další důvody pozvání hejtmana Bubeníčka Daniel Tamchyna.

Hejtman si prohlédl nejmodernější provoz ve SPOLCHEMII

Hejtman si prohlédl nejmodernější provoz ve SPOLCHEMIIBack to News
Menu