news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

SPOLCHEMIE snižuje dopady na životní prostředí


28. 6. 2018

Výrazně snižovat dopady svého provozu na životní prostředí se nadále úspěšně daří ústecké SPOLCHEMII - Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Vyplývá to z pravidelné zprávy hodnocení dopadů na životní prostředí v roce 2017, kterou tento významný regionální zaměstnavatel a exportér pravidelně každoročně zveřejňuje.

Největší úspěchy v ochraně ovzduší

Dlouhodobé významné snižování emisí do ovzduší pokračovalo i v loňském roce. Ačkoli se meziročně počet zdrojů znečištění ovzduší zvýšil o šest, došlo za stejné období zároveň k celkovému poklesu emisí o dalších 18%. Od roku 2009 tak SPOLCHEMIE snížila své emise do ovzduší o více než 65 %. Nejvýraznějšího zlepšení se dočkaly parametry emisí oxidu síry, tuhých znečišťujících látek a díky spuštění nové ekologické membránové elektrolýzy i rtuti a chloru.

V ochraně vod se osvědčují výkonné čističky

  SPOLCHEMIE provozuje dvě vlastní a vysoce účinné biologické čistírny odpadních vod a zároveň využívá i městskou čistírnu v Neštěmicích. V případě BSK byla dosažena stejná účinnost čištění jako v roce 2016 a v případě chemické spotřeby kyslíku (CHSK) a halogenových organických sloučenin (AOX) došlo ke zvýšení účinnosti.

V odpadech více recyklace

V roce 2017 vyprodukovala firma 6745 tun odpadů, což znamená mírný nárůst. Způsobeno to bylo nicméně rozjezdem nové membránové elektrolýzy a návaznými změnami v prosazení výrobních kapacit. V dalších letech je očekáván opět postupný pokles. Podstatná část produkce nebezpečných odpadů je spalována ve vlastní a moderní spalovně. Téměř 7% odpadů bylo vloni recyklováno.

SPOLCHEMIE spotřebovává méně energie

Celková spotřeba energií firmy, ať již jde o elektřinu, zemní plyn či teplo, úzce souvisí s celkovým objemem výroby. I přes navýšení výroby nicméně chemička pokračovala v trendu snižování energetické náročnosti, kdy například od roku 2013 specifická spotřeba energií klesla o více než 13%.

Stamilióny do investic

Zcela zásadní dokončenou investicí s jasným pozitivním dopadem na životní prostředí je dokončená výstavba a zprovoznění membránové elektrolýzy, představující více než 70 % všech investičních nákladů v roce 2017. Významné sumy jdou však i do dalších oblastí. Na investice s významným enviromentálním a protihavarijním dopadem a odstraňování starých zátěží tak putovalo v roce 2017 celkem 174 mil. korun.

Kompletní hodnotící Zpráva dopadů na životní prostředí je k dispozici ZDE.

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Pro další informace kontaktujte tiskového mluvčího Jana Charváta, tel: 608 827 381, charvat@ccgpr.czBack to News
Menu