news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

Informace o technologické anomálii


6. 3. 2018

V důsledku extrémních klimatických podmínek (dlouhodobé silné mrazy) došlo v pátek 2.3. 2018 v odpoledních hodinách na provozu membránové elektrolýzy k technologické anomálii, v jejímž důsledku byla odstavena část výrobního zařízení na výrobu hydroxidu draselného (KOH). Při události nedošlo k žádnému zranění osob ani k ohrožení životního prostředí, ať již ve formě kontaminace odpadních vod, anebo znečištění ovzduší. O události byly v souladu s legislativními požadavky i interními předpisy informovány příslušné orgány.

Další informace: Mgr. Romana Granátová, marketing manager, granatova@spolchemie.czBack to News
Menu