news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

V úterý 2.prosince v cca 20:20 hodin zaznamenaly senzory firemního bezpečnostního systému Spolchemie únik chloru na provozu Chlorová chemie. V souladu s předpisy byl okamžitě iniciován havarijní plán, zaktivována podniková hasičská jednotka a byly informovány složky Integrovaného záchranného systému.

Představenstvo společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO 00011789, se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ 40032, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 47, oznamuje, že dne 7. 1. 2021 v 11:00 hodin se na internetových stránkách www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 73922, bude konat v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. veřejná elektronická nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti.

Vážení akcionáři, Společnost tímto oznamuje, že dne 1. 10. 2020 byly listinné akcie emitované Společností a nepředložené k výměně z titulu rozhodnutí o snížení základního kapitálu, které učinila valná hromada Společnosti dne 20.12.2019, prohlášeny představenstvem za neplatné, v souladu s §538 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech.

Jubilejní desátý ročník prestižního ústeckého půlmaratonu ze série RunCzech se letos opět poběží s podporou SPOLCHEMIE - Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Po osmé bude letos součástí této významné regionální sportovní události i Pohár Spolchemie v handbikovém závodě. Prestižní událost se koná v sobotu 19.září.

Svoji ekologickou stopu v loňském roce opět úspěšně snižovala v řadě sledovaných parametrů ústecká SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost ze skupiny Kaprain. Firmě se podařilo snížit nejen emise do ovzduší, ale i produkci odpadů či spotřebu energie. “Například specifická spotřeba energie při výrobě našich produktů poklesla od roku 2013 o 1900 MJ na jednu tunu. Pro ilustraci lze uvést, že to představuje úsporu energeticky přibližně srovnatelnou s 12,7 milióny litrů nafty,” popsal konkrétní příklad generální ředitel firmy Daniel Tamchyna.

Menu