news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

Naše firma oslaví v sobotu 15.června zaměstnanecký rodinný den v ústecké Zoo. Navíc jsme adoptovali letos v lednu narozené zebří hříbátko a naši zaměstnanci pro malou zebru budou v sobotu vybírat i jméno. V rámci této akce je zoo otevřena i veřejnosti, pro kterou jsme si ve spolupráci se zoo připravili dárek - všechny děti budou totiž mít po celý den poloviční vstupné.

Snižování zátěží pro životní prostředí, zvyšování bezpečnosti, finanční podpora aktivit města a podpora projektu na ekologický vodíkový pohon pro městskou dopravu - to jsou vybrané hlavní body z podepsaného memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a SPOLCHEMIÍ - Spolkem pro chemickou a hutní výrobu.

Již je to 120 let, kdy v květnu roku 1899, byla ve SPOLCHEMII - Spolku pro chemickou a hutní výrobu spuštěna první elektrochemická výroba hydroxidů.

Další peníze rozdělovala ústecká SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu zajímavým městským i regionálním projektům v rámci 1. letošního kola svých minigrantů.

S bohatou historií, úspěšnou současností i budoucími plány rozvoje se při své čtvrteční návštěvě ve SPOLCHEMII - Spolku pro chemickou a hutní výrobu seznámil ústecký primátor Petr Nedvědický.

Menu