news-h1.png, 1 kB

Lidé & Spolchemie

SPOLCHEMIE vydává každoroční zprávu o dopadech na životní prostředí


10. 4. 2017

SPOLCHEMIE vydává každoroční zprávu o dopadech na životní prostředí

SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu každoročně již řadu let vydává výroční zprávu o svém vlivu na životního prostředí a stavu jeho ochrany. V souladu s principy otevřené komunikace s okolím, včetně veřejnosti, ke kterému jsme se dobrovolně rozhodli v souladu s požadavky normy ISO 14001 (EMS), tak podáváme souhrnný přehled o stavu environmentálního profilu společností sdružených ve skupině Spolchemie.

Naše zpráva je jedním ze základních zdrojů informací o stavu plnění programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii. Certifikát Responsible Care jsme získali poprvé v roce 1996 a od té doby jej nepřetržitě obhajujeme a rozšiřujeme tuto aktivitu i v rámci dalších firem skupiny Spolchemie.

Responsible Care je celosvětovou iniciativou chemického průmyslu, která si klade za cíl zlepšování životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, a to vše nad rámec legislativních předpisů. SPOLCHEMIE se ztotožňuje s cíli této iniciativy a cítí spoluodpovědnost za zvyšování kvality života a udržitelného rozvoje. Více o Responsible Care se dočtete na stránkách Svazu chemického průmyslu ČR, jehož jsme dlouholetým členem.

Zprávu "HODNOCENÍ DOPADŮ SPOLCHEMIE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ROCE 2016" MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.

Vaše SpolchemieBack to News
Menu