news-h1.png, 1 kB

Novinky

Vážení akcionáři, Společnost tímto oznamuje, že dne 1. 10. 2020 byly listinné akcie emitované Společností a nepředložené k výměně z titulu rozhodnutí o snížení základního kapitálu, které učinila valná hromada Společnosti dne 20.12.2019, prohlášeny představenstvem za neplatné, v souladu s §538 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech.

Jubilejní desátý ročník prestižního ústeckého půlmaratonu ze série RunCzech se letos opět poběží s podporou SPOLCHEMIE - Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Po osmé bude letos součástí této významné regionální sportovní události i Pohár Spolchemie v handbikovém závodě. Prestižní událost se koná v sobotu 19.září.

Svoji ekologickou stopu v loňském roce opět úspěšně snižovala v řadě sledovaných parametrů ústecká SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost ze skupiny Kaprain. Firmě se podařilo snížit nejen emise do ovzduší, ale i produkci odpadů či spotřebu energie. “Například specifická spotřeba energie při výrobě našich produktů poklesla od roku 2013 o 1900 MJ na jednu tunu. Pro ilustraci lze uvést, že to představuje úsporu energeticky přibližně srovnatelnou s 12,7 milióny litrů nafty,” popsal konkrétní příklad generální ředitel firmy Daniel Tamchyna.

Výroční zpráva skupiny Spolchemie za rok 2019 je k dispozici na našem webu. Rok 2019 navázal na úspěšně zahájené období ziskových hospodářských výsledků roku 2018. Především v prvním pololetí roku 2019 přetrvával pozitivní trend, který byl nastartován již na konci roku 2017. Ve druhé polovině roku 2019 došlo k očekávané korekci marží epoxidových pryskyřic z výjimečné úrovně roku 2018 zpět na jejich dlouhodobý průměr. To byl primární důvod, proč i při stejně vysokém vytížení výrobních kapacit (zejména epoxidů) výsledky roku 2019 zaostávají za rekordním rokem 2018. Základní plán roku 2019 se však podařilo překonat.

Ve čtvrtek 16.dubna po poledni došlo v provozním areálu naší firmy k tragické události. Dva pracovníci byli v souvislosti s plněním železniční cisterny vážně zraněni. Jeden z nich bohužel na místě zemřel, druhý byl v kritickém stavu převezen leteckou záchrannou službou do nemocnice.

Menu